big-band-grallera

Amb motiu del cinquè aniversari de la seva estrena, la Big Band Grallera va presentar l’any 2014, BBG 5XL, una versió renovada i ampliada tant dels temes que interpreta com de la pròpia formació.

Així doncs, als 11 membres inicials se’ls van afegir 7 components més que fan que la sonoritat del grup sigui encara més potent, compacta i sorprenent.

El seu repertori segueix la línia marcada en la primera època, alternant peces pròpies del re-pertori graller amb estàndards de jazz i temes propis. Tot arranjat especialment per a la for-mació de base completa de jazz (bateria, baix, piano, guitarra i percussió) i 13 gralles de to-tes les mides, que van des del grall fins a la gralla baixa.

BBG 5XL és la manera més contundent de reivindicar el paper de la gralla com a instrument perfectament capacitat per produir música de Concert.