Grup format a finals de 2015, fem versions folk,pop i rock de totes les èpoques, des de la dècada dels 60 fins a l’actualitat, majoritàriament versionem cançons rock dels 90, com U2, Poison, Bruce Springsteen, Twisted Sister, Cranberries, The Pogues, etc. També fem versions de cançons tradicionals irlandeses, russes o franceses, com les conegudes whiskey in the jar o Katiusha, incloent també algunes peces instrumentals. Cantem en diverses llen-gües, català, castellà, anglès, gallec, rus, etc.

A banda d’aquest repertori, cadascú de nosaltres tenim alguns temes propis, que esperem anar incorporant en els propers mesos. Els estils, doncs, son molt variats, i van des de ritmes tranquils a més moguts.